PRIVACY

Overal waar wordt gewerkt doen zich vragen over privacy voor. Zo verwerken bedrijven en organisaties persoonsgegevens van onder meer werknemers, zzp’ers en andere arbeidskrachten zoals stagiaires en vrijwilligers.

Voor de bescherming van persoonsgegevens is sinds 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, waarin uitgebreid de rechten en verplichtingen rondom persoonsgegevens zijn vastgelegd. Maar privacy is meer dan alleen de bescherming van persoonsgegevens. Privacywetgeving beschermt alles wat met de persoonlijke levenssfeer te maken heeft. Op de werkvloer levert dit veel vragen op, zoals of een werkgever inzage mag hebben in de zakelijke e-mailbox van een werknemer, of in een Whatsappgesprek tussen collega’s. Avocare arbeidsrecht adviseert over privacy op de werkvloer en kiest daarbij een praktische benadering. Ook kunnen wij helpen bij het vormgeven van privacyverklaringen en -beleid.