MEDIATION

Ireen Koevoets is als MfN registermediator betrokken bij zakelijke mediations, met een speciale focus op geschillen in de (samen)werksfeer en conflicten binnen familiebedrijven. Begrip voor de onderliggende systemen en patronen helpt bij het bereiken van een eindresultaat waar alle deelnemers tevreden mee zijn.

Mediation is een vorm van geschiloplossing door partijen zelf, waarbij zij ondersteund worden door een onpartijdige, neutrale mediator. Partijen accepteren een door hen zelf bereikte oplossing sneller dan een rechterlijk oordeel. Een dure en soms onvoorspelbare procedure in de rechtbank wordt voorkomen. Het mediation proces is van A tot Z vertrouwelijk en het bereikte eindresultaat ook.

Mediation wordt steeds vaker ingezet door partijen zelf, door overheden en rechtbanken. Onze kennis van het arbeidsrecht is nuttig in mediations omdat wij de juridische context kennen en de mogelijkheden van oplossingen of het ontbreken daarvan.