ONTSLAGRECHT

Het Nederlands arbeidsrecht kent wettelijke ontslagregels. Bij cao of arbeidsovereenkomst kan in sommige gevallen van die regels worden afgeweken. Dat maakt het niet altijd helder waaraan partijen moeten voldoen wil een ontslag ‘volgens de regels’ zijn.

De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. Wij adviseren over alle vormen van beëindiging, waaronder proeftijdontslag en ontslag op staande voet en over opzegverboden. Afhankelijk van de situatie bepalen we samen de te volgen strategie. 

Procederen bij het UWV of de kantonrechter is meestal niet nodig. Vaker staan wij cliënten bij om tot een gezamenlijke oplossing te komen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst.