ARBEIDSOVEREENKOMSTEN RECHT

Arbeidsovereenkomstenrecht betreft de individuele afspraken tussen werkgever en werknemer. Het gaat daarbij over hoe de afspraken gemaakt moeten worden (bijvoorbeeld schriftelijk) maar ook over of een afspraak inhoudelijk mogelijk in strijd is met de wet of een cao. Niet zelden willen partijen naast de gebruikelijke afspraken over functie, loon en werktijden, afspraken maken over bijzondere bedingen: een concurrentiebeding, boetebeding, nevenwerkzaamhedenbeding, bonusbeding etc. Telkens is de vraag hoe de afspraken het beste kunnen worden vormgegeven.

Adviseren over inhoud en vastlegging van tussen de werkgever en werknemer gemaakte en te maken afspraken is voor ons dagelijkse praktijk. Daarmee is zeker niet gezegd dat wij een standaardaanpak volgen. Juist bij het opstellen van arbeidsrechtelijke documenten (het betreft niet alleen arbeidsovereenkomsten, maar bijvoorbeeld ook personeelshandboeken of reglementen) is maatwerk belangrijk. Uiteraard hebben wij oog voor de aard en kenmerken van het bedrijf, de branche waarin wordt geopereerd en de individuele positie van de werknemer. Wij beoordelen daarnaast regelmatig de modelcontracten en personeelshandboeken van onze klanten, om ervoor te zorgen dat deze up-to-date zijn.