BOARDROOM COUNSELING

Als bestuurder, commissaris of ondernemer kunt u in situaties terecht komen, waarin u behoefte heeft aan onafhankelijk strategisch en juridisch advies. U kunt daarbij denken aan overnameplannen, management buy-outs, joint ventures en andere samenwerkingsvormen. Wij kunnen als klankbord fungeren en samen met u een draagvlak creëren voor noodzakelijke beslissingen. Gekeken wordt naar de huidige en nieuwe context van de organisatie en het samenspel tussen de verschillende organen (bestuur, ondernemingsraad, RvT) binnen de onderneming. In iedere evaluatie gaat het om de kernvragen: Is de basis op orde? Wordt er aandacht besteed aan de juiste onderwerpen? Worden beslissingen genomen op basis van de juiste informatie? Binnen het juridisch kader wordt gezocht naar een praktische oplossing, waarbij het individu centraal staat.