DILEMMA COUNSELING

Wij worden regelmatig benaderd als onpartijdige derde om in een reorganisatie het proces te ondersteunen. Werkgevers bieden dilemma counseling aan vanuit oogpunt van een zorgvuldig proces. Als dilemma counselor spreken wij met betrokken werknemers die te maken krijgen met boventalligheid over alle juridische aspecten en dilemma’s die daarbij komen kijken. Wij adviseren hen over reorganisaties in algemene zin en helpen hen het sociaal plan beter te begrijpen. De gesprekken zijn vertrouwelijk.