MEDEZEGGENSCHAP

Medezeggenschap betreft de mogelijkheden voor werknemers om invloed uit te oefenen op belangrijke beslissingen binnen hun organisatie. Medezeggenschap van werknemers is in verschillende wetten geregeld, waarbij de belangrijkste de Wet op de ondernemingsraden is. In cao’s kunnen aanvullende medezeggenschapsrechten zijn opgenomen. Medezeggenschap is een grondrecht, ook op Europees niveau. 

Regelmatig adviseren wij over alle aspecten van het medezeggenschapsproces (van verkiezingen, advies- en instemmingsrecht tot conflicten tussen bestuurder en OR). Wij denken juridisch mee, maar zijn ook sparringpartner op het vlak van verhoudingen en communicatie. Wij staan staan zowel de ondernemer als de ondernemingsraad of de PVT bij.