PROCESBEGELEIDING, ARBITRAGE EN BINDEND ADVIES

Naast het geven van arbeidsrechtelijk advies procederen wij voor onze cliënten. Een procedure is een efficiënt en soms noodzakelijk middel om een geschil volledig te beslechten. De uitspraak van de rechter is bindend en er kan nakoming van worden gevraagd.

Soms leiden alternatieven als mediation, arbitrage, bindend advies of procesbegeleiding tot een sneller, goedkoper en vriendelijker eindresultaat. Wij adviseren u daar graag over en treden daarnaast ook zelf op als mediator, arbiter, bindend adviseur of procesbegeleider.

Hoewel er geen rechter bij betrokken wordt, hebben arbitrage en bindend advies wel het karakter van rechtspraak. De beslissing heeft rechtskracht en nakoming kan worden afgedwongen.

Als partijen zich niet op voorhand willen binden, maar wel behoefte hebben aan een onafhankelijke en onpartijdige gespreksleider, kunnen wij ook als procesbegeleider optreden. Wij adviseren partijen dan wat volgens ons de redelijke oplossing is van een geschil.