DE BESTUURDER

Voor bestuurders gelden vaak andere en aanvullende regels en afspraken, niet alleen over benoeming en ontslag, maar ook over aansprakelijkheid, beloning (bijvoorbeeld de WNT), vertrekregelingen en wettelijk toezicht zoals onder de Wft.

Wij adviseren aandeelhouders, (individuele) bestuurders en andere stakeholders over onder meer de bijzondere positie van de statutair bestuurder bij benoeming en ontslag, governance-vraagstukken en vaste- en variabele beloningsvormen waaronder optie- en aandelenregelingen.