COLLECTIEF ARBEIDSRECHT

Collectief arbeidsrecht regelt de verhouding tussen één of meerdere werkgevers met meerdere werknemers en de regels die daarbij vastgelegd worden, bijvoorbeeld in een cao of een sociaal plan. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld of een cao bindend is voor bepaalde partijen en hoe een cao (of een andere collectieve regeling) moet worden geïnterpreteerd of toegepast. Praktische vragen kunnen betrekking hebben op hoe cao onderhandelingen moeten worden gevoerd en hoe bepalingen het best kunnen worden geformuleerd.

Wij zijn regelmatig betrokken bij onderhandelingen over vaststelling of wijziging van cao’s of een sociaal plan. Soms adviseren we enkel op de achtergrond maar meestal nemen wij actief deel aan de onderhandelingsgesprekken.