Eva de Jong

advocaat

Eva de Jong

Eva de Jong is sinds 2000 advocaat. In 2014 heeft zij Avocare arbeidsrecht opgericht.

Als advocaat houdt Eva zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht. De nadruk ligt daarbij op medezeggenschap, reorganisaties en het adviseren en procederen in individuele ontslagzaken voor werkgevers en werknemers (veelal op managementniveau). Daarnaast heeft Eva veel ervaring met flexibele arbeidsrelaties (detachering, uitzendovereenkomsten, platformarbeid, overeenkomsten van opdracht) en kwalificatievraagstukken. Naast het arbeidsrecht heeft Eva veel ervaring opgedaan in het ondernemingsrecht. Deze kennis komt goed van pas bij vragen op het grensvlak van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.

Eva adviseert vaak op raad van bestuur niveau over complexe arbeidsrelaties. Zaken waarin er raakvlak is met aandeelhouderschapsrelaties of grensoverschrijdend gedrag hebben haar bijzondere aandacht.

De meeste cliënten van Eva zijn bedrijven, zowel uit Nederland als daarbuiten.  

Pragmatisch
Eva zoekt naar praktische oplossingen binnen het juridisch kader. Zij helpt bij het optimaal afstemmen van doelstellingen en strategieën. Met veel cliënten heeft ze een jarenlange relatie opgebouwd, daardoor kent zij de bedrijfscultuur en kan zij snel en accuraat adviseren. Zo heeft zij bijvoorbeeld in het begin van de Corona periode veel cliënten geholpen bij het herinrichten van hun organisatie en werkwijze om zo de financiële en persoonlijke schade voor de onderneming en het personeel zo veel mogelijk te beperken.

Boardroomcounseling
Met haar kennis en ervaring is Eva een goede sparringpartner voor directie en managementteams. Zij wordt regelmatig gevraagd om als boardroomcounsel mee te denken en te adviseren over het te bepalen beleid en de uit te zetten strategie. Eva heeft als advocaat veel verschillende ondernemingen van binnenuit gezien. Haar jarenlange ervaring stelt haar in staat de juiste vragen te stellen en situaties met een helikopterview te bekijken. Aan de hand daarvan adviseert ze bedrijven en begeleidt ze de voorgestelde veranderingen. Gekeken wordt naar de huidige en nieuwe context van de organisatie en het samenspel tussen de verschillende organen (bestuur, ondernemingsraad, RvT) binnen de onderneming. In iedere evaluatie gaat het om de kernvragen: Is de basis op orde? Wordt er aandacht besteed aan de juiste onderwerpen? Worden beslissingen genomen op basis van de juiste informatie? Binnen het juridisch kader wordt gezocht naar een praktische oplossing, waarbij het individu centraal staat.

Ervaring
Eva begon haar carrière in de advocatuur in 2000 bij DLA Piper N.V., een groot internationaal kantoor in Amsterdam. In 2006 maakte ze de overstap naar het in arbeidsrecht gespecialiseerde Boontje Advocaten in Amsterdam. Daar werd Eva in 2011 partner. Eva studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de Boalt Hall Law School in Berkeley, Californië, Verenigde Staten van Amerika. In 2006 heeft zij met goed gevolg de Postacademische leergang Arbeidsrecht (PALA) afgerond.

Jaarlijks levert ze een bijdrage aan het naslagwerk Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch en publiceert zij over arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Eva is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA) en de Vereniging Corporate Litigation.

Eva heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Arbeidsrecht (Collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht)

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

“Gaandeweg heb ik mijn expertise verbreed en ben ik mij steeds meer gaan richten op juridische vraagstukken die te maken hebben met het besturen van ondernemingen waarbij zowel het individu (denk aan de bestuurder), als het collectief, zoals raad van commissarissen of ondernemingsraad, een belangrijke rol speelt. Door in een vroeg stadium te adviseren op directieniveau, te bemiddelen bij een conflict kan ik mijn klanten in verschillende rollen helpen.”