KLACHTENCOMMISSIE

In uiteenlopende wetten en cao’s worden organisaties verplicht om klachtenreglementen op te stellen en klachtencommissies te benoemen. Verplicht of niet: het is belangrijk dat klachten zorgvuldig behandeld worden door een deskundige klachtencommissie op basis van een transparante klachtenregeling. U kunt de advocaten van Avocare arbeidsrecht inhuren als voorzitter of (extern) lid voor een klachtencommissie. Wij sturen het proces goed aan en zijn bekend met de juridische inhoud. Wij kunnen tijdelijk of structureel onderdeel zijn in uw klachtencommissie of begeleidingscommissie sociaal plan.