INTERVISIE

In een intervisie delen vakgenoten dilemma’s uit de werksfeer met elkaar. De deelnemers leren naar elkaar luisteren zonder oordeel en helpen elkaar door verschillende perspectieven te delen. Een intervisiebegeleider begeleidt de gesprekken, helpt deze op een dieper niveau te brengen en waarborgt de goede sfeer en vertrouwelijkheid binnen de groep.

Nanouk Cancian is als intervisiegespreksleider geregistreerd bij zowel de Orde van Advocaten als de VAAN. Met twee bijeenkomsten per jaar (van vier uur) is voldaan aan de PO verplichtingen van de Orde van Advocaten en – afhankelijk van de samenstelling van de groep – de intervisieverplichting vanuit de VAAN.