INTERVISIE

Nanouk Cancian is als intervisiebegeleider geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten en bij de arbeidsrechtspecialistenvereniging “VAAN”. Zij verzorgt intervisiebijeenkomsten voor arbeidsrechtspecialisten en begeleidt hen bij het bespreken van professionele dilemma’s, die losstaan van de inhoud. Dit gebeurt in een professionele setting en prettige sfeer, waarbij wat besproken wordt onder geheimhoudingsafspraken valt. Het interessante van intervisie met advocaten is dat zij – anders dan in de dagelijkse praktijk – niet onmiddellijk advies geven maar eerst actief naar elkaar luisteren. Zo ontstaat er ruimte voor een mogelijk ander perspectief. Een vertrouwelijke setting helpt bij het voeren van interessante gesprekken en versterkt de onderlinge band. De groepen worden zorgvuldig samengesteld met advocaten werkzaam op gelijk niveau.

Intervisie is een van de drie mogelijke vormen van overleg met vakgenoten zoals verplicht gesteld door de Orde van Advocaten. Door jaarlijks twee bijeenkomsten van vier uur bij te wonen, heeft men recht op 8 p/o punten. Deelnemers ontvangen een intervisiecertificaat.