ambtenarenrecht
arbeidsongeschiktheid
arbeidsovereenkomsten opstellen en wijzigen
arbeidsvoorwaarden (alsmede eenzijdige wijziging daarvan)
bestuurdersaansprakelijkheid
bijzondere bedingen zoals concurrentie- en relatiebeding en proeftijdbeding
bonusregelingen
CAO-recht
detachering
dienstverleningsovereenkomsten
due diligence
flexibele arbeidsrechtsrelaties
fusies en overnames
grensoverschrijdende arbeidsrelaties
individueel en collectief ontslagrecht
medezeggenschap / ondernemingsraden
ontslagvergoedingen
outsourcing
overgang onderneming
overeenkomst van opdracht / managementovereenkomsten (VAR-problematiek)
personeelshandboek en bedrijfsreglementen
reorganisaties
stakingsrecht
statutair bestuurders
uitzend- en payroll constructies
vaststellingsovereenkomsten