Nanouk

Nanouk Cancian is een veelzijdige advocaat, gespecialiseerd in het arbeidsrecht. In haar advies- en procespraktijk werkt ze voor het MKB en (inter)nationale ondernemingen. Ook staat ze statutair bestuurders en expats bij.

Nanouk heeft ruim 15 jaar ervaring als advocaat. Sinds mei 2014 is ze advocaat-partner bij Avocare Arbeidsrecht.

Proactief meedenken
Nanouk kent het bedrijfsleven van binnenuit. Zij heeft een aantal jaar als expat in Hongkong gewoond en als headhunter gewerkt voor grote nationale en internationale bedrijven. Zij begrijpt daardoor met welke (arbeidsrechtelijke) vraagstukken een organisatie te maken kan krijgen. Het heeft haar geleerd proactief met cliënten mee te denken en verder te kijken dan alleen de juridische vraag.

Cliënten waarderen haar persoonlijke, analytische en praktische aanpak. Zij combineert die met gedegen inhoudelijke en actuele juridische kennis.

Reorganisaties
Nanouk heeft diverse ondernemingen begeleid in hun reorganisatieproces, niet alleen als advocaat, maar ook als dilemma-counselor. Zij ondersteunt werkgevers bij het adviseren en informeren van de betrokken werknemers bij  dilemma’s als vrijwillig vertrek, samenloop van cao’s  en uitleg sociaal plan. Nanouk heeft ook ervaring als voorzitter van een commissie sociaal plan.

Oplossing voor arbeidsconflict
Een procedure is niet altijd de oplossing voor een arbeidsconflict. Nanouk heeft goede contacten met mediators en loopbaanadviseurs en kan hen betrekken in het adviestraject.

Vertrouwenspersoon
Nanouk wordt ook door organisaties ingeschakeld als extern vertrouwenspersoon. In de uitvoering van klokkenluidersregelingen en bij integriteitsvraagstukken hebben bedrijven steeds vaker behoefte om gevoelige informatie extern te beleggen.

Gedegen juridische kennis
Vanzelfsprekend beschikt Nanouk over gedegen en actuele juridische kennis. Ze studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht en voltooide de Postacademische Leergang Arbeidsrecht in 2003 (cum laude) en 2014 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is in 1999 beëdigd tot advocaat en heeft onder meer gewerkt bij Boontje Advocaten te Amsterdam.

Ze is lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam (VAAA) en de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Naast haar advocatenpraktijk is Nanouk kernredacteur voor het digitale product  Sdu Arbeidsrecht  bij uitgeverij Sdu en publiceert zij met enige regelmaat in toonaangevende vakbladen.

Nanouk is initiatiefnemer van een Arbeidsrechtdenktank met 16 deelnemende advocaten en bedrijfsjuristen. De deelnemers nodigen bij toerbeurt professionals uit om te spreken over uiteenlopende onderwerpen en houden elkaar op de hoogte van actualiteiten in het arbeidsrecht.

Nanouk Cancian heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Arbeidsrecht (Collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht)

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

T 023 2302177
M 06 15499760
cancian@avocare.nl

LinkedIn: nanoukcancian