Eva de Jong

advocaat

Eva de Jong

Eva de Jong is een ervaren advocaat en arbeidsrechtspecialist.
Ze adviseert en procedeert op het brede terrein van het arbeidsrecht:
flexibele arbeidsrelaties (detachering, uitzendovereenkomsten,
platformarbeid, overeenkomsten van opdracht) en
kwalificatievraagstukken, medezeggenschapstrajecten, collectieve en
individuele ontslagzaken en conflictsituaties op de werkvloer. Voordat
Eva zich specialiseerde in het arbeidsrecht, hield zij zich bezig met het
ondernemingsrecht. Deze kennis komt goed van pas bij vragen op het
grensvlak van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. Dit speelt
bijvoorbeeld bij het ontslag van een statutair bestuurder, maar ook bij
medezeggenschapstrajecten.
De cliënten van Eva komen uit het bedrijfsleven; nationaal en
internationaal. Met veel cliënten heeft ze een jarenlange relatie
opgebouwd, daardoor weet ze wat er speelt en kan ze snel en accuraat
adviseren.


Praktische oplossing
Eva zoekt naar praktische oplossingen binnen het juridisch kader. Zij helpt
bij het optimaal afstemmen van doelstellingen strategieën. Waar nodig
brengt zij de juiste contacten aan om het gewenste resultaat te bereiken.


Boardroomcounseling
Met haar kennis en ervaring is Eva een goede sparringpartner voor
directie en managementteams. Zij wordt regelmatig gevraagd om
als boardroomcounsel mee te denken en te adviseren over het te
bepalen beleid en de uit te zetten strategie. Eva heeft als advocaat veel
verschillende ondernemingen van binnenuit gezien. Door haar jarenlange
ervaring stelt zij de juiste vragen. Ze is doortastend en in staat om situaties
met een helikopterview te bekijken. Aan de hand daarvan adviseert ze
bedrijven en begeleidt ze de voorgestelde veranderingen. Gekeken wordt
naar de huidige en nieuwe context van de organisatie en het samenspel
tussen de verschillende organen (bestuur, ondernemingsraad, RvT) binnen
de onderneming. In iedere evaluatie gaat het om de kernvragen: Is de
basis op orde? Wordt er aandacht besteed aan de juiste onderwerpen?
Worden beslissingen genomen op basis van de juiste informatie? Binnen
het juridisch kader wordt gezocht naar een praktische oplossing, waarbij
het individu centraal staat.


Ervaring
In het voorjaar van 2014 richtte Eva een nieuw advocatenkantoor
op: Avocare Arbeidsrecht. Eva is haar carrière in de advocatuur in
2000 begonnen bij DLA Piper N.V., een internationaal georiënteerd
advocatenkantoor in Amsterdam. In 2006 maakte ze de overstap naar
het in arbeidsrecht gespecialiseerde Boontje Advocaten in Amsterdam.
Daar werd Eva in 2011 partner. Eva studeerde aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam en aan de Boalt Hall Law School in Berkeley, Californië,
Verenigde Staten van Amerika. In 2006 heeft zij met goed gevolg de
Postacademische leergang Arbeidsrecht (PALA) afgerond.
Met regelmaat publiceert Eva in vooraanstaande vakbladen. Jaarlijks
levert ze een bijdrage aan het naslagwerk Sdu Commentaar Arbeidsrecht
Thematisch.
Eva is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA), de Vereniging
Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging Arbeidsrecht
Advocaten Amsterdam (VAAA) en de Vereniging Corporate Litigation.
Eva de Jong heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde
van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Arbeidsrecht (Collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht,
medezeggenschapsrecht). Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar
volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien
opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

“Gaandeweg heb ik mijn expertise verbreed en ben ik mij steeds meer
gaan richten op juridische vraagstukken die te maken hebben met het
besturen van ondernemingen waarbij zowel het individu (denk aan
de bestuurder), als het collectief, zoals raad van commissarissen of
ondernemingsraad, een belangrijke rol speelt. Door in een vroeg stadium
te adviseren op directieniveau, te bemiddelen bij een conflict kan ik mijn
klanten in verschillende rollen helpen.”